Etablering


Etablering

Vi jobbar ständigt för att skapa miljöer där både hyresgäster och besökare trivs. Vill du etablera butik/verksamhet i Småstaden? Välkommen att kontakta mig för en diskussion.

Christina Skoog 0911-745 15 • 070-330 01 31 • christina.skoog@skoogs.se